رفتن به محتوای اصلی

شرایط گارانتی محصولات سارنگ

در مورد کاربری محصولات بیشتر بدانید تا مشکلات کمتری را تجربه کنید.

شرایط گارانتی استریمر ها

قبل از استفاده از محصولات  موارد ذیل را مطالعه کنید تا بتوانیم ضامن سلامت دستگاه شما باشیم.
• از سلامت کابل شبکه خود اطمینان داشته باشید
• ضربه خوردگی ، رطوبت بیش از حد ،نوسانات برقی و استفاده خارج از ضوابط محصولات گارانتی را ابطال می نماید
• در مواردی که از کالای خود اطلاعات کافی ندارید حتما از کارشناسان در بخش تکنیکال سوال فرمایید تا به دستگاه شما آسیبی وارد نگردد.
• هزینه حمل به تعمیرگاه و بالعکس به عهده خریدار می باشد.

شرایط گارانتی آمپلی فایر استریمر ها

قبل از باز کردن کارتن موارد ذیل را مطالعه کنید تا بتوانیم ضامن سلامت دستگاه شما باشیم.
• قبل از اتصال کابل بلندگوها ، از رعایت امپدانس مدار بلندگوها و عدم وجود اتصال کوتاه مطمئن شوید
• کابل و کانکتور در عمر مفید آمپلی فایر نقش زیادی خواهد داشت لذا خواهشمندیم از کابل و کانکتورهای استاندارد استفاده نمایید زیرا کابل بی کیفیت باعث افت اهم زیادی در سیستم آمپلی فایر می گردد و کانکتورهای غیر استاندارد توانایی انتقال جریان های زیاد را ندارند و باعث اتصال کوتاه در سیستم آمپلی فایر و صدمه به آن می گردد.
• ضربه خوردگی ، رطوبت بیش از حد ،نوسانات برقی و استفاده خارج از ضوابط محصولات گارانتی را ابطال می نماید
• در مواردی که از کالای خود اطلاعات کافی ندارید حتما از کارشناسان در بخش تکنیکال سوال فرمایید تا به دستگاه شما آسیبی وارد نگردد.
• هزینه حمل به تعمیرگاه و بالعکس به عهده خریدار می باشد.

شرایط گارانتی استریمر ها

قبل از استفاده از محصولات  موارد ذیل را مطالعه کنید تا بتوانیم ضامن سلامت دستگاه شما باشیم.
• از سلامت کابل شبکه خود اطمینان داشته باشید
• ضربه خوردگی ، رطوبت بیش از حد ،نوسانات برقی و استفاده خارج از ضوابط محصولات گارانتی را ابطال می نماید
• در مواردی که از کالای خود اطلاعات کافی ندارید حتما از کارشناسان در بخش تکنیکال سوال فرمایید تا به دستگاه شما آسیبی وارد نگردد.
• هزینه حمل به تعمیرگاه و بالعکس به عهده خریدار می باشد.

شرایط گارانتی آمپلی فایر استریمر ها

قبل از باز کردن کارتن موارد ذیل را مطالعه کنید تا بتوانیم ضامن سلامت دستگاه شما باشیم.
• قبل از اتصال کابل بلندگوها ، از رعایت امپدانس مدار بلندگوها و عدم وجود اتصال کوتاه مطمئن شوید
• کابل و کانکتور در عمر مفید آمپلی فایر نقش زیادی خواهد داشت لذا خواهشمندیم از کابل و کانکتورهای استاندارد استفاده نمایید زیرا کابل بی کیفیت باعث افت اهم زیادی در سیستم آمپلی فایر می گردد و کانکتورهای غیر استاندارد توانایی انتقال جریان های زیاد را ندارند و باعث اتصال کوتاه در سیستم آمپلی فایر و صدمه به آن می گردد.
• ضربه خوردگی ، رطوبت بیش از حد ،نوسانات برقی و استفاده خارج از ضوابط محصولات گارانتی را ابطال می نماید
• در مواردی که از کالای خود اطلاعات کافی ندارید حتما از کارشناسان در بخش تکنیکال سوال فرمایید تا به دستگاه شما آسیبی وارد نگردد.
• هزینه حمل به تعمیرگاه و بالعکس به عهده خریدار می باشد.

برگشت به بالا